Zastrzeżenia prawne

Dlaczego ta strona?

Zgodnie z prawem holenderskim (m.in.)  osoba, która zamieszcza linki na swojej stronie internetowej lub przejmuje treść z innych źródeł, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za zawartość tych stron oraz/lub za tekst pochodzący z innych źródeł, chyba że ta odpowiedzialność jest ściśle wykluczona. 

Nie ponosimy odpowiedzialności  za jakąkolwiek zawartość treści: obrazów, grafik itp, czy za jakiekolwiek linki, umieszczone na tej stronie i odnoszące się do zewnętrznych stron, witryn internetowych, dokumentów lub obrazów, i w następstwie, umieszczenie na tej stronie w/w nie wskazuje na wyrazenie przez nas zgody lub nie odzwierciedla naszej opinii. 

Teksty holenderskie zamieszczone poniżej – w których jest również mowa o prawach autorskich oraz o ochronie danych osobowych – są ściśle przestrzegane w naszym serwisie. 

Pomimo stałej opieki i uwagi, którą Case Packing Systems B.V. przeznacza na tworzenie tej strony internetowej,  jest możliwe, iż informacje, opublikowane na tej stronie, mogą być niekompletne lub nieprawidłowe. 

Informacje na www.casepacker.com są regularnie aktualizowane i ewentualne zmiany mogą być dokonywane w danym czasie ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedzenia. 

Użytkownik nie może udostępniać publicznie ani powielać prac lub innych informacji chronionych na tej stronie internetowej  prawem autorskim, bez uprzedniej pisemnej zgody Case Packing Systems B.V. (również za pośrednictwem własnej sieci). 

Case Packing Systems B.V. nie może zagwarantować, że informacja zawarta na stronie www.casepacker.com nadaje się do celu,  w którym się konsultowałeś. Wszystkie informacje są dostępne w formie, w której się rzeczywiście znajdują i bez (domniemanych) gwarancji lub poręczeń w zakresie jej ważności i przydatności do określonego celu lub tym podobne. 

Case Packing Systems B.V. wyklucza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, wszelkiego rodzaju, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem ze strony www.casepacker.com , korzystanie z informacji, które otrzymane są za pośrednictwem tej strony lub czasowego niefunkcjonowania strony www.casepacker.com.